Kinh nghiệm sinh con tại bệnh viện Từ Dũ. Hầu hết các mẹ sắp sinh con lần đầu ai cũng băn khoăn trong việc chọn bệnh viện để sinh nở, Từ Dũ, Hùng Vương hay Phụ Sản Quốc Tế,… Tất cả đều là những bệnh viện tốt nhất nhưng vấn đề là làm sao để có thể chọn cho được một bệnh viện uy tín và vẫn đảm bảo các dịch vụ được cung cấp… Chi tiết »