Tiếng tim thai là điều kỳ diệu mà mẹ muốn nghe, để từ đó hiểu rằng một mầm sống mới đang hình thành trong cơ thể của mẹ, đó là đứa con yêu mà mẹ mong chờ. Và thường tiếng tim thai được nghe rõ ở tuần thai thứ 6, nhưng tim thai hình thành và phát triển như thế nào để đến thời điểm đó mẹ có thể nghe được tiếng tim thai? Mecuti.vn… Chi tiết »