Có rất nhiều thắc mắc về việc cho trẻ bú theo giờ tốt không. Để trả lời vấn đề này thì các bà mẹ hãy đọc bài dưới đây để tìm hiểu vấn đề này nhé. Có người cho rằng cho trẻ bú theo giờ qui định mới tốt. Chưa đến giờ bú thì trẻ có khóc để kệ đấy cũng không sao. Khóc nhiều thì nở phổi. Khóc là việc của em bé. Và… Chi tiết »