Cân nặng chiều cao chuẩn của trẻ em Việt Nam theo từng tháng tuổi các mẹ cần biết để theo dõi tình hình phát triển của con. Qua từng giai đoạn phát triển của trẻ, chiều cao và cân nặng có liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu trẻ cân nặng dưới chuẩn tức là trẻ nhẹ cân hay suy dinh dưỡng, cần được thay đổi về chế độ dinh dưỡng để bé tăng cân… Chi tiết »