Quy trình và chi phí sinh mổ tại bệnh viện Từ Dũ. Nhiều mẹ sắp sinh tại Từ Dũ hoặc được bác sĩ chỉ định phải sinh mổ tại bệnh viện Từ Dũ, có rất nhiều câu hỏi thắc mắc như trước khi sinh như tìm hiểu về quy trình sinh mổ tại Từ Dũ như thế nào để đến lúc sinh khỏi bỡ ngỡ hay mức chi phí sinh tại bệnh viện này như… Chi tiết »