Kinh nghiệm chăm sóc trẻ sinh non thiếu tháng.Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ ra đời trước 37 tuần thai tính từ ngày đầu của kỳ kinh nguyệt cuối cùng và nặng dưới 2 kilôgam lúc chào đời là sinh thiếu tháng hay sinh non. Vì vậy mà nếu muốn biết con mình sinh ra là có thiếu tháng hay không thì cần dựa vào những tiêu chuẩn ấy để đánh giá…. Chi tiết »