Quyết định quan trọng khi mang thai. Bất kể người phụ nữ nào khi mang thai đều có những thay đồi bất thường về mặt tâm lí, mệt mỏi và lo lắng là tậm trạng chung của bà bầu. Và vấn đề này thường phát sinh từ những biến đổi bất thường trên cơ thể của người phụ nữ. Làm mẹ là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao của bất kì người phụ nữ… Chi tiết »