Phương pháp phê bình con cái của người Nhật. Với nước Nhật thì vấn đề giáo dục con cái khá nay vì bên cạnh việc để cho trẻ phát triển tự nhiên và tư duy theo cách riêng của mình mà ít có sự can thiệp của bố mẹ thì học còn hướng con trẻ tự khám phá, tìm tòi, thậm chí khuyến khích cha mẹ phê bình con cái như một việc hết sức… Chi tiết »