Những biểu hiện mang thai ở những tuần đầu tiên của thai kì. Tuần đầu tiên của thai kỳ, có một chút thay đổi về dung tích máu khiến mẹ chóng mặt hơn. Trong khi đó, thành quả của việc tinh trùng gặp được cô trứng đã biến thành túi phôi nhỏ nhưng chúng ta vẫn chưa thể nhìn thấy bé bằng mắt thường được. Những tháng hay những tuần thai đầu tiên, cơ thể… Chi tiết »