Trong giai đoạn 12-14 tháng tuổi, trẻ nhỏ bắt đầu quá trình tập đi.  Có một số trẻ thường bắt đầu tập đi chậm hơn, trong giai đoạn 10-18 tháng tuổi, đó không gọi là bệnh lý hay bất thường. Song, có trẻ đến 20 tháng tuổi mà chưa biết đi thì đó là hiện tượng bất thường, gọi là chứng trẻ chậm biết đi các mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân để giúp đỡ con… Chi tiết »