Bạn đang muốn tập cho bé theo phương pháp ăn dặm tự chỉ huy, nhưng bạn đang còn phân vân vì bạn chưa biết bé của bạn đã sẵn sàng để ăn được thức ăn dạng rắn chưa. Tìm hiểu bài viết dưới đây của mecuti.vn để biết thêm thông tin. Dấu hiệu để biết em bé cần thức ăn dạng rắn Khoảng sáu tháng, bạn  bắt đầu có thể nhận thấy dấu hiệu em bé của bạn đã sẵn sàng cần thêm thực phẩm ngoài sữa mẹ Bé đã có thể giữ đầu của mình thẳng lên. Không còn thè lưỡi của mình một cách tự động. Điều… Chi tiết »