Xem bụng mẹ bầu đoán giới tính thai nhi. Với quan niệm của một số mẹ bầu thì khi nhìn vào “tướng bụng” có thể biến được giới tính thai nhi. Đây cũng là quan niệm của ông bà ta ngày xưa. Bụng bầu cao thì nghĩa là sinh con trai và ngược lại hay dựa vào tình trạng ốm nghén của mẹ bầu để gầm đoán giới tính bé con trong bụng. Dĩ nhiên đây là những quan niệm có khi đúng mà cũng có khi sai tùy vào từng trường hợp và dường như tỉ lệ chính xác thường không cao lắm. Và với việc xem bụng mẹ bầu để đoán giới tính con là đúng hay sai thì tất cả sẽ được giải đáp qua chuyên mục kì này. Nào hãy cùng Mecuti.vn tìm hiểu những giải đáp được đưa ra dười đây cho quan niệm đúng… Chi tiết »