Việc trẻ em thuận tay trái hay tay phải hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hành vi của đứa trẻ và nó cũng không xác định mức độ khéo léo hoặc cơ may thành công của trẻ. Vậy khi nào mới biết trẻ thuận tay nào, hãy cùng mecuti tìm hiểu khi nào trẻ biết thuận tay nào nhé. Mặc dù trẻ đã sớm thể hiện chúng thuận tay trái hoặc tay phải từ… Chi tiết »