Việc trẻ em thuận tay trái hay tay phải hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hành vi của đứa trẻ và nó cũng không xác định mức độ khéo léo hoặc cơ may thành công của trẻ. Vậy khi nào mới biết trẻ thuận tay nào, hãy cùng mecuti tìm hiểu khi nào trẻ biết thuận tay nào nhé. Mặc dù trẻ đã sớm thể hiện chúng thuận tay trái hoặc tay phải từ lúc chúng mới 9 tháng tuổi, nhưng chỉ khi chúng được 2 hoặc 3 tuổi bạn mới biết chắc được điều đó có đúng hay không vì vào giai đoạn này trẻ sử dụng một tay nào đó để làm mọi việc. Có một số trẻ thuận cả hai tay cho đến 5- 6 tuổi và sau đó tự chúng sẽ chọn lựa chúng thích sử dụng tay nào hơn. Số người thuận tay trái… Chi tiết »