phu nu

sau khi cắt bỏ gan có thể phục hồi được không