Sản dịch là dịch từ buồng tử cung và đường sinh dục chảy ra ngoài trong những ngày đầu của thời kỳ hậu sản. Sản dịch sinh thường và sản dịch sinh mổ có gì khác nhau. Hãy xem bài dưới để tìm hiểu nhé Những mẹ sau sinh nằm nhiều, không vận động sẽ làm cản trở quá trình thoát ra của sản dịch. Mẹ trẻ lo lắng vì sản dịch Sau khi “thiên… Chi tiết »