Quá trình phát triển qua 5 giác quan của thai nhi. Sự lớn dần của thai nhi vẫn chưa được cảm nhận khi bé còn trong bụng mẹ trong những tuần đầu tiên nhưng chỉ sau những tháng giữa hoặc cuối thai kỳ các bé đã thật sự lớn dần thành một con người thật sự với một quá trình phát triển không thể ngờ tới với 5 giác quan vô cùng nhạy bén. Sự phát triển về khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác, thị giác cũng đã dần được cảm nhận rõ rệt và trọng đó thị giác là giác quan phát triển sau cùng. Vây làm thế nào để biết được quá trình phát triển ấy diễn ra cụ thể như thế nào và thật sự có điểu gì thú ví khiến các mẹ không ngờ tới được. Bài chia sẻ kiến thức mang thai kì… Chi tiết »