Phá thai bằng thuốc là phương pháp sử dụng thuốc để chấm dứt thai nghén một cách an toàn và tin cậy. Phá thai bằng thuốc được thực hiện cho những phụ nữ có thai từ 2 tháng trở lên. Dưới đây là toàn bộ những kiến thức về phá thai bằng thuốc trong 3 tháng đầu, các bạn cùng tham khảo để hiểu rõ hơn về phương pháp phá thai này. Đối tượng có thể thực hiện phá thai bằng thuốc Phương pháp này được thực hiện cho những phụ nữ: Có thai 7 tuần tuổi trở xuống (tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng). Muốn chấm dứt thai nghén. Phương pháp này có an toàn và hiệu quả không? Phá thai bằng thuốc là phương pháp sử dụng thuốc để chấm dứt thai nghén một cách an toàn và tin cậy.  Phương pháp này an… Chi tiết »