Giáo dục trẻ em ở Nhật Bản. Nhật bản là một đất nuo7c1 tiên tiến với nền giáo dục hiện đại và khoa học nhất nên hệ thống giáo dục của họ chắc chắn cũng mang một khuynh hướng mới. Bên cạnh việc hướng dạy cho các bé thì hệ thống giáo dục mầm non cũng giúp các bé tự phát triển trên nền tảng tư duy cá nhân và tự nhiên của mình. Tính… Chi tiết »