Trong giai đoạn 12-14 tháng tuổi, trẻ nhỏ bắt đầu quá trình tập đi.  Có một số trẻ thường bắt đầu tập đi chậm hơn, trong giai đoạn 10-18 tháng tuổi, đó không gọi là bệnh lý hay bất thường. Song, có trẻ đến 20 tháng tuổi mà chưa biết đi thì đó là hiện tượng bất thường, gọi là chứng trẻ chậm biết đi các mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân để giúp đỡ con cái của mình biết đi. Nguyên nhân vì sao trẻ chậm biết đi ? Nguyên nhân bé chậm biết đi có thể do chậm phát triển về vận động như: bé không biết lật lúc 3 tháng, không ngồi được khi 7 tháng, 18 tháng chưa biết đi có thể do: bé đã trải qua một thời gian bị ốm, dù chỉ là những căn bệnh ngắn ngày và không trầm trọng như viêm xoang,… Chi tiết »