Phương pháp giáo dục trẻ mầm non ở Nhật Bản. Nhật Bản đã rất ngạc nhiên về hệ thống giáo dục mầm non cũng như thói quen của những đứa trẻ ở đất nước này. Cách giáo dục trẻ mầm non của người Nhật quả thật rất độc đáo và đặc biệt. Dựa trên nền tảng của việc hình thành tâm lí gió dục cho trẻ nên hệ thống giáo dục ở Nhật Bản đã… Chi tiết »