Phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ độ tuổi 2 đến 3. Nếu xét về mặt khoa học, khi được 2 đến 3 tuổi là trẻ có khả năng tiếp thu được một ngoại ngữ mới, song song với tiếng mẹ đẻ. Chính vì vậy mà các bậc làm cha làm mẹ nên cần thiết cho con trẻ học và tiếp xúc dần với ngôn ngữ tiếng Anh càng sớm càng tốt, nhưng phải đúng… Chi tiết »